OpleidingenWij leiden onze werknemers op!
De kracht van de onderneming wordt mede bepaald door de kwaliteit van de medewerker

Opleidingen

Medewerkers vormen het hart van de onderneming. Zij zijn de ambassadeurs.


Medewerkers vormen het hart van de onderneming. Zij zijn de ambassadeurs.
De kracht van de onderneming wordt mede bepaald door de kwaliteit van de medewerkers.
Met het oog op de veranderende vraag in de markt en de opdrachtgever die steeds kritischer wordt, dient een antwoord gegeven te worden op genoemde veranderingen en vragen en oplossingen moeten daarbij aangedragen worden.

Het investeren in medewerkers en het voorzien van een adequaat opleidingsaanbod draagt bij aan het stimuleren van kwaliteitsverbetering en ontplooiing van de medewerkers. Die meerwaarde draagt bij aan het behalen van een aantal bedrijfsdoelstellingen zoals:
 • Binden van kwalitatief goede medewerkers aan het bedrijf
 • Motiveren van medewerkers
 • Voorkomen van fouten
 • Verhogen kennisniveau van het vak en van het bedrijf

Het belang van opleiden
Vooruitzien en inspelen op de toekomst is voor een onderneming van levensbelang. Planning is daarbij een continu leerproces en een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Een tweede item betreft het begrip de nieuwe organisatie die bijzondere eisen stelt aan het management en medewerkers als het gaat om (kwaliteits) verbetering en noodzakelijke verandering. De medewerkers vormen immers het hart van de onderneming en de kracht van de onderneming wordt met name bepaald door de kwaliteit van de medewerkers.De deskundigheid en creativiteit van de medewerkers bepalen in belangrijke mate waar de onderneming staat in de steeds veranderende vragen uit de markt en de consument die steeds kritischer wordt. Op adequate wijze dienen we de vragen te beantwoorden en oplossingen aan te dragen.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het investeren in medewerkers een belangrijk uitgangspunt. Een adequaat opleidingsbeleid draagt bij aan het stimuleren van kwaliteitsverbetering en ontplooiing van de medewerkers. Met als uiteindelijk doel een meerwaarde en een structurele bijdrage te leveren aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Concreet wordt dit vertaald in:
 • binding van kwalitatief goede medewerkers aan het bedrijf;
 • motivatie van de medewerkers;
 • voorkomen van fouten door vaktechnische kennis;
 • kennisniveau van het vak en van het bedrijf;
 • praktische toepasbaarheid van het geleerde;
 • sociale omgangsnormen bij de klant.
 • Vooruitzien en inspelen op de toekomst is voor een onderneming in onze branche van levensbelang. 

Erkend leerbedrijf - Savantis
Wij leiden werknemers op, gewoon op de werkvloer. 

Onze praktijkopleiders (leermeesters, stagementoren) zijn voor de leerling het vaste aanspreekpunt binnen ons bedrijf. Hij plant en organiseert de opleiding binnen het bedrijf, instrueert vakvaardigheden, zorgt voor een goede en veilige leerplek en begeleidt en beoordeelt de leerling. De praktijkopleider kan zich in de leerling verplaatsen en weet hem op verschillende manieren te begeleiden en motiveren. Daarbij onderhoudt hij contact met zijn collega’s, de bedrijfsleiding, de school en de opleidingsadviseur van Savantis.

Dit om ook in de toekomst zeker te zijn van goedopgeleide medewerkers. Zulke medewerkers werken efficiënter en leveren de beste kwaliteit. Door de leerling zelf op te leiden, kan Van der Wekke Diensten hem – naast de standaardvaardigheden die bij de opleiding horen – ook de bedrijfstypische kennis en werkwijze aanleren.
Vacatures
Vacatures
Lees meer
Opleidingen
Medewerkers vormen het hart van de onderneming. Zij zijn de ambassadeurs.Wij leiden werknemers op, gewoon op de werkvloer.
Lees meer
Top